Eleska

Tagsági szerződés

Eleska Szoftverszolgáltatások eleska.com Nem kell tagnak lenned az oldal meglátogatásához. Az oldalon történő vásárláshoz azonban tagnak kell lennie. Ha Ön tag, vásárolhat és egyéb tranzakciókat hajthat végre a eleska.com webhelyről. Amikor taggá válik, beleegyezik, hogy eleska.com hozzáférjen személyes adataihoz, és ezeket az információkat az alábbiak szerint feldolgozza.

Ha az oldalon szereplő feltételek bármelyike nem megfelelő az Ön számára, kérjük, ne használja a eleska.com webhelyet. Az oldal használata és a személyes adatait tartalmazó űrlap kitöltése azt jelenti, hogy Ön előzetesen elfogadja az ezen oldalakon leírt feltételeket.

A eleska.com fenntartja a jogot az alábbi általános és speciális feltételek bármikori megváltoztatására. Amikor felkeresi a *domaint*, fontos, hogy újra felkeresse ezt az oldalt, hogy megtekinthesse a tagság és a használati feltételek, amelyek a jövőben változhatnak.

Az Ön felelőssége, hogy az oldal használata során áttekintse az aktuális tagsági feltételeket, és az aktuális tagsági feltételek elfogadásának minősül.

1. Használati és biztonsági szabályok

Ez egy mindenki számára nyitva álló oldal, aki eleska.com tag. A szolgáltatások minden tag számára ingyenesek, kivéve a haladó tagságot, vagy eltérő rendelkezés hiányában.


Az alábbi írásos esetekben az oldal adminisztrációja megtilthatja a tagot az oldal használatában, és fenntartja törvényes jogait az alábbi kezdeményezésekben érintett személlyel vagy személyekkel szemben:


1.a. Abban az esetben, ha az oldalon található művek és tartalmak részben vagy egészben másolásra kerülnek és eltérő célokra használják vagy próbálják felhasználni.


1.b. A TAG közvetlenül felelős a tagoknak adott vagy általuk meghatározott információk, például felhasználói név, jelszó, használati jogok harmadik felekkel vagy szervezetekkel való megosztásáért (beleértve jelszavának más személyek általi rosszindulatú használatát is). Hasonlóképpen, a TAG nem használhatja fel valaki más IP-címét, e-mail címét, felhasználónevét és egyéb információit az interneten, és nem férhet hozzá vagy használhatja fel más felhasználók személyes adatait engedély nélkül. Az ilyen használat miatt esetlegesen felmerülő jogi és büntetőjogi felelősség a TAG-ot illeti.


1.c. Az oldal általános biztonságát veszélyeztető szoftverek használata, az oldal és a használt szoftver működésének megakadályozása, tevékenység végzése, megkísérlése, valamint információk megszerzése, törlése vagy megváltoztatása esetén.


1.d. A Tag/Felhasználó a eleska.com kampányok, a eleska.com értékesítési rendszerének vagy internetes oldalának bármilyen (technikai stb.) hiányának kihasználásával eleska.com kárt okoz, tisztességtelen előnyt biztosít, ismételt gyakorlatokat hajt végre. , hogy az igazsággal ellentmondva cselekedjen. Abban az esetben, ha a eleska.com a eleska.com kampányaival, értékesítési rendszerével vagy webhelyével való visszaélést észlel, például haszonszerzést, annak ellenére, hogy nem teljesíti a kampányban vagy az értékesítési feltételekben előírt feltételeket, a eleska.com, valamint az említett tranzakciók törlése. ; megszünteti a felhasználó tagságát; jogosult az adásvételi szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani.


1.e. A eleska.com TAGJÁNAK részére adott ajándékutalványok és kedvezmények nem értékesíthetők, cserélhetők, oszthatók meg vagy ruházhatók át az interneten, kivéve a eleska.com rendszereket. Az interneten eladásra kínált ajándékutalványok felhasználása az oldal technikai sérülékenységeinek kihasználásával tilos. Minden vásárláshoz csak egy ajándékutalvány használható fel. A *Domain* saját belátása szerint törölheti a létrehozott és/vagy inaktív tagságokat csak ajándékutalványok vagy kedvezmények felhasználása érdekében.


2. Tartalomhasználat

2 a. A *domainben* bemutatott vizuális és írásos tartalom személyes használatra szolgál. A eleska.com tartalmában található szövegek, grafikák, fényképek, videók, animációk és hangok minden joga fenntartva. Eltérő rendelkezés hiányában engedély és hivatkozás nélkül nem használható fel kereskedelmi vagy személyes célokra. Tilos ezen az oldalon bármely elemet más médiumban vagy weboldalon közzétenni, vagy linket adni a eleska.com engedélye nélkül.


2.b. Ezen túlmenően szigorúan tilos az oldalak kialakításához és az adatbázis létrehozásához használt szoftverek másolása vagy használata, és minden jog a eleska.com-t illeti meg.


2.c. A eleska.com nyitott minden kritikára. Az oldalunkhoz eljuttatott összes kritika a mi tulajdonunkat képezi, és marketing célokra felhasználható.


3. Felelősségek

3 a. A eleska.com-t látogató felhasználók információit követjük a felhasználók jobb kiszolgálása érdekében. A megszerzett információk felhasználhatók hirdetési, kommunikációs és e-mailes szolgáltatásokhoz stb., tartalmi rovatunk gazdagítása és fejlesztése érdekében, a titoktartási elvek betartásával. Megosztjuk azokkal a cégekkel, amelyekkel együttműködünk. Célunk, hogy az oldal rendelkezzen az Ön által kívánt szolgáltatásokkal, és biztosítsuk az oldal fejlesztését.


3.b. A regisztrációs folyamat befejezése és az e-mail cím visszaigazolása után a eleska.com tag e-mail címének és jelszavának megadásával megkezdheti a eleska.com oldal használatát és a vásárlást, amennyiben megfelel a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek.


3.c. A eleska.com a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek vagy a eleska.com oldalon közölt általános szabályok be nem tartása miatt ideiglenesen vagy véglegesen megakadályozhatja a tagot a eleska.com használatában és/vagy tagságának megszüntetését.


3.d. A tag nem léphet fel annak érdekében, hogy megakadályozza vagy ne bonyolítsa a eleska.com használatát más tagok és látogatók által, és nem kényszerítheti/zárolhatja a szervereket vagy adatbázisokat automatikus programokkal. Ne próbálja meg csalni az adatokat. Ellenkező esetben tagsága megszűnik, és mindennemű jogi és büntetőjogi felelősséget vállal, ami ebből a helyzetből adódóan felmerülhet.


3.e. Az egyének felelőssége, hogy biztonsági másolatot készítsenek a eleska.com használatával készült üzenetekről, és ezt a eleska.com ajánlja. A *Domain* nem tehető felelőssé a biztonsági mentések elmulasztása miatti üzenetek elvesztéséért, törléséért vagy sérüléséért.


3.f. A Tag nem törölheti vagy távolíthatja el a szerzői jogi, védjegy és mindenféle szellemi és művészi alkotás törvényi megjegyzését a *domainről* másolt vagy nyomtatóval nyomtatott anyagokról.


3.g. A tagság megszüntetése és a fiók törlése a eleska.com útján történik az ügyfél kérésére. A tagságát megszüntető felhasználó jogosultsága az oldalhoz visszavonásra kerül. A tagságát felmondó személy elfogadja, hogy ez a folyamat visszafordíthatatlan.


3.h. A eleska.com vagy a tag által megszüntetett tag fiókja szabadon törölheti bármely rekord *domainjét*, és a törölt rekordokért a tag nem tarthat igényt semmilyen jogra vagy kártérítésre. Ebben az esetben a eleska.com nem vállal felelősséget azokért a személyes adatokért, amelyeket a személyes adatok felhasználása és a harmadik félnek adott engedélyek keretében megosztott.


3.i. Az oldal tagjainak egymással, illetve harmadik személyekkel való kapcsolatai a személyek felelőssége.


3.j. Ugyanakkor az ezen az oldalon található hivatkozásokkal (különböző internetes oldalakra mutató hivatkozásokkal) kapcsolatos esetleges kockázatok a látogatók tájékoztatása és kényelme érdekében a látogatókat terhelik.


3.l. Az oldal bizonyos részein a szakaszra jellemző eltérő szabályok és kötelezettségek határozhatók meg. Az ezen részeket használó személyek és szervezetek a vonatkozó szabályokat előzetesen elfogadták.


3 óra Kérjük, látogasson el a "Titkossági megállapodás" oldalra, hogy megismerje a hitelkártya-információk titkosságának védelmére vonatkozó elveket és gyakorlatokat tagjaink vásárlásai során.


A TAG elfogadja, hogy a jelen részvételi szerződés minden rendelkezését elfogadónak tekintjük attól a pillanattól kezdve, amikor elkezdi a Szolgáltatás igénybevételét, és a szerződésben rendelkezést fog tenni saját maga számára. A TAG a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek megszegése miatt a *domaint* teljes mértékben kártalanítja. vagy közigazgatási/bírósági bírság kiszabása esetén jogosult a TAGhoz fordulni.


4. A eleska.com jogai és kötelezettségei

4.a. A eleska.com elfogadja és vállalja, hogy a tag a szerződött szolgáltatásokból részesül, kivéve a technikai hibákat.


4.b. A eleska.com műszaki vagy különféle igények miatt egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen szerződést az általa vállalt szolgáltatások folyamatosságának biztosítása, a jogszabályoknak való megfelelés érdekében. A eleska.com mindig jogosult az általa nyújtott szolgáltatást egyoldalúan véglegesen vagy ideiglenesen leállítani, a szolgáltatás tartalmát módosítani, vagy indoklás nélkül törölni. A tag ezt a megtakarítást előre elfogadja. eleska.com, a megújult aktuális felhasználási feltételek ugyanazon link alatt új dátumfrissítéssel megjelennek az oldalon, és szükség esetén e-mailben is értesítjük a tagot. A megújított jelenlegi használati feltételek a eleska.com-on való közzétételük pillanatától lépnek hatályba, a eleska.com webhely vagy szolgáltatások használatára ettől a pillanattól kezdve a megújult használati feltételek vonatkoznak. Azok a tagok, akik nem fogadják el a változtatásokat, írásban jelezhetik a eleska.com-on, hogy felmondták a eleska.com tagsági szerződést az info@eleska.com e-mail címen.


Egy olyan tag tagságát, aki a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétes anyagokat küldött a eleska.com oldalra, a eleska.com egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megszüntetheti.


4.c. A eleska.com jogosult az Ön tagságával kapcsolatos minden információt felhasználni különféle marketingtevékenységekhez és az alább felsorolt okok miatt, feltéve, hogy betartja a használati feltételeket, az adatvédelmi elveket és a vonatkozó jogi előírásokat.


Miután a Tag/Felhasználó elolvasta és elfogadja a jelen tagsági és használati feltételeket, a eleska.com az övé, a eleska.com és/vagy a eleska.com leányvállalata és/vagy a eleska.com leányvállalata és/vagy eleska.com A Csoporthoz kapcsolt vállalatok, amelyekhez * és/vagy a Csoporthoz kapcsolt vállalkozások, a eleska.com szállítói és/vagy a eleska.com kereskedelmi kapcsolatban álló társaságok által küldött kereskedelmi elektronikus üzenetek jóváhagyónak tekintendő. Ebben az összefüggésben a Tag/Felhasználó a eleska.com-on keresztül információt, marketing és marketing szolgáltatásokat nyújthat magának olyan automatikus hívórendszereken, mint fax, e-mail, személyes beavatkozás nélkül működő rövid üzenet, vagy egyéb kommunikációs eszközzel. , a Tag/Felhasználó előzetes engedélye nélkül. / vagy reklámcélú elektronikus üzenetek, mintatermékek, katalógusok, reklámanyagok küldésére. A Tag/Felhasználó elfogadja, hogy eleska.com vagy eleska.com domain név vagy eleska.com márka átruházása esetén ez az engedély a eleska.com vagy domain név vagy márka átruházóira is érvényes lesz.


Ön elfogadja, hogy a eleska.com a következő személyes adatokat gyűjtheti, feldolgozhatja és tárolhatja;


E-mail cím, cím/elérhetőség, azonosító szám, pénzügyi adatok; Tájékoztatás a webhelyen végzett tevékenységei alapján végrehajtott tranzakciókról; Szállítási, számlázási információk vagy egyéb, a termék megvásárlásához vagy kiszállításához biztosított információ; A webhelyen keresztül a *domainre* küldött levelezés, visszajelzés és üzenetek; Az Ön látogatása a Webhelyen, a eleska.com szolgáltatások használata, beleértve a számítógépes/hardver- és csatlakozási információkat, az oldalmegtekintési statisztikákat, az oldalra irányuló és onnan induló forgalmi információkat, a névadatokra/hirdetési adásokra vonatkozó adatokat, IP-címeket és szabványos webnapló-információkat/ szabványos weblog információk , tartalom és egyéb információk, amelyek a hirdetéseinkkel való interakcióból származnak; Más cégektől származó információk, például demográfiai és navigációs adatok; További információk harmadik felektől.


A eleska.com az általa gyűjtött adatokat a következő célokra használhatja fel és oszthatja meg harmadik felekkel. Felhasználói támogatás és szolgáltatások nyújtása az értékesítési folyamatok zavartalan működéséhez; Az oldalon felmerülő viták és problémák megoldása; illegális tevékenységek megelőzése, felkutatása és kivizsgálása, valamint a eleska.com felhasználói szerződés érvényre juttatása; szolgáltatásaink, tartalmaink és promócióink személyre szabása, mérése és fejlesztése; a eleska.com és a eleska.com leányvállalatai és/vagy a Csoporthoz kapcsolódó vállalatai, amelyek a *domainhez* tartoznak és/vagy a *domainhez* kapcsolódnak és/vagy a eleska.com és/vagy a eleska.com leányvállalatai kommunikációs csatornák keretében tájékoztatja Önt a célzott marketingről, szolgáltatásfrissítésekről és promóciós ajánlatokról a leányvállalatokkal, a eleska.com beszállítóival és/vagy a eleska.com kereskedelmi kapcsolatban álló vállalatokkal; marketing akciók küldése e-mailben a jelen szerződésben meghatározottak szerint; Az információk összehasonlítása a pontosságuk megerősítése és az információ harmadik felekkel történő ellenőrzése érdekében. Bármilyen tevékenységhez felhasználni, amely különféle szolgáltatási vagy marketing tevékenység keretében végezhető.


Ön hozzájárul ahhoz, hogy a eleska.com megossza személyes adatait a következő harmadik felekkel;


Azok a szolgáltatók, amelyek a eleska.com tulajdonában lévő és/vagy a *domainhez* kapcsolt és/vagy a *domainhez* kapcsolt és/vagy a * domain tulajdonában lévő szerződések keretében segítséget nyújtanak a eleska.com kereskedelmi tevékenységeinek végrehajtásában domain* A Csoporthoz kapcsolt vállalatokkal és/vagy a Csoporthoz kapcsolt vállalatokkal, a eleska.com beszállítóival és/vagy a eleska.com kereskedelmi kapcsolatban álló vállalatokkal; Jogi intézmények vagy más kormányzati szervek vagy harmadik felek, akik információt kérnek egy nyomozásról, illegális tevékenységről vagy más olyan tevékenységről, amely a eleska.com, az Ön vagy más eleska.com-felhasználók, valamint a eleska.com, domainnév más személyek jogi és büntetőjogi felelősségéhez vezethet. vagy nevük vagy márkájuk megszerzését vagy a *domainnel való egyesülést fontolóra vevő gazdasági társaságok.


A Tag/Felhasználó bármikor, indoklás nélkül leiratkozhat az elektronikus üzenetek fogadásáról a jelen használati feltételek keretein belül; Ehhez elegendő az ilyen irányú kérést elküldeni a eleska.com címre a hívásban vagy üzenetben szereplő elérhetőségeken. eleska.com biztosítja, hogy a leiratkozási kérelmet egyszerűen és ingyenesen közöljék vele; A eleska.com a kérelem kézhezvételétől számított 3 napon belül teljesíti a kérés követelményeit. A más webhelyekről vagy harmadik felektől érkező e-mailek leiratkozása érdekében a jelen szerződésben biztosított engedélytől függően a más webhelyeken meghatározott vagy ezen harmadik felek által meghatározott módszert kell követni.


A tagok/felhasználók ingyenesen kérhetnek írásos tájékoztatást, hogy megtudják, milyen információkat tárolnak róluk a eleska.com. Az esetleges helyesbítésekre, adatok zárolására vagy törlésére vonatkozó kéréseit haladéktalanul feldolgozzuk – a törvény által előírt mértékben. Ha bármilyen további kérdése van, amelyet fel szeretne tenni eleska.com az információk védelmével és biztonságával kapcsolatban, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az info@eleska.com e-mail címünkön.


5. Cookie-k használata

Ön beleegyezik a *domainben* használt és az alábbiakban meghatározott cookie-k használatába: Az Ön azonosítására és a munkamenet bejelentkeztetésére szolgáló cookie-k, a "munkamenet cookie-k" a kijelentkezéskor automatikusan törlődnek a merevlemezről.


A sütiket bármikor visszautasíthatja, ha az internetböngészője lehetővé teszi. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy nem tud hozzáférni Webhelyünk egyes funkcióihoz.


Előfordulhat, hogy harmadik felektől származó cookie-kkal találkozhat az oldal bizonyos oldalain, és a mi ellenőrzésünkön kívül esik.


6. A megállapodás hatálybalépése

Attól a pillanattól kezdve, hogy a tag a regisztrációs folyamatot befejezte, a jelen szerződésben meghatározott feltételeket elfogadta, és jelen szerződés hatályba lépett. A szerződés a tagsági viszony megszűnésével, vagy a jelen szerződésben felsorolt felmondási helyzetek bekövetkezésével figyelmeztetés nélkül automatikusan érvénytelenné válik.


7. Illetékes bíróság és a viták rendezése

Az isztambuli bíróságok és végrehajtó hivatalok jogosultak a jelen szerződés végrehajtásából eredő viták megoldására.


8. Értesítési címek

8.a. A eleska.com webhely nem kér előre postai címeket a tagjaitól. A tag által a eleska.com számára megadott e-mail cím azonban olyan e-mailnek minősül, amelyre a szerződéssel kapcsolatos bármely értesítéshez a jogi cím megadása szükséges.


8.b. Amennyiben a felek 3 (három) napon belül írásban nem értesítik a másik felet az aktuális e-mailjeikben bekövetkezett változásokról, beleegyeznek abba, hogy a régi e-mailekre érkezett kérések érvényesek és úgy tekintendők, hogy azokat feléjük küldték.


8.c. A eleska.com által a tag regisztrált e-mail címével küldött értesítések az e-mail info@eleska.com-on történő elküldését követő 1 (egy) napon belül megérkezettnek minősülnek. A TAG kijelenti, elfogadja és vállalja, hogy a jelen részvételi szerződés valamennyi pontját elolvasta, megértette és elfogadja, valamint megerősíti a róla adott tájékoztatás pontosságát.